RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

1. Administratorem danych osobowych jest „GÓRSKI EDEN” Sp. z o.o., 34-460 Szczawnica, ul. Jana Wiktora 10, NIP: 7352856821, tel. 506 25 30 09.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą, a „GÓRSKIM EDENEM”, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek dokonania rezerwacji oraz akceptacji Regulaminu.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy (złożenie rezerwacji, pobyt w obiekcie, ewentualny kontakt z osobą przebywającą w obiekcie, udzielanie informacji podczas pobytu w obiekcie, zapewnienie bezpieczeństwa pobyty w obiekcie poprzez monitoring części wspólnych) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a później tylko wtedy, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

5. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

7. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również do celów marketingowych „GÓRSKIEGO EDENU” z zastrzeżeniem, iż wobec takiego przetwarzania danych osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, „GÓRSKI EDEN” niezwłocznie usunie dane osobowe i zaprzestanie ich przetwarzania.